Tilkasten-Värrin sukuseura

JäsensivutTietosuojaseloste

Henkilötietolaki 10 § ja 24 §

13.08.2021

1. Rekisterinpitäjä

Tilkasten-Värrin sukuseura ry

Y-tunnus: 2263452-2

Osoite:

Tilkasten-Värrin sukuseura ry
Torikatu 19
21100 Naantali
Puh. 050 3547222

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anne Ranta

Torikatu 19
21100 Naantali
Puh. 050 3547222

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Tilkasten-Värrin sukuseuran jäsentietojen hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Sukuseuran jäsenen tiedot

Sukuseuran jäsenen perheenjäsenten tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen tiedot saadaan jäseneltä itseltään tämän suostumuksella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käsittelevät Tilkasten-Värrin sukuseuran hallituksen jäsenet, hallituksen päätöksellä osoitetut sukuseuran jäsenet ja Codeart Oy:n työntekijät.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa ja teknisesti pääsyvalvotuissa tiloissa.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Hakijoiden yhteys hakemusten verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella.

Rekisterin käyttöpalvelun toimittaja Codeart Oy vastaa palvelinlaitteiden suojauksesta. Laitteet on sijoitettu pääsyvalvottuun palvelukeskukseen jossa on 24h valvonta, paloilmoitinjärjestelmä, automaattinen ilmoituksensiirto, sammutusjärjestelmä ja katkoton varavoimajärjestelmä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastuspyyntö osoitetaan Tilkasten-Värrin sukuseura ry:lle ja lähetetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Korjaamispyyntö osoitetaan Tilkasten-Värrin sukuseuralle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Takaisin sisäänkirjautumiseen.